asdf jkl; ;lkj fdsa asdfasdf jkl; jkl;
aaaa ssss dddd ffff jjjj kkkk llll ;;;;
ded ede ddeedd ftf tft ffttff kik iki kkiikk
lol olo llooll frf rfr ffrrff jnj njn jjnnjj
jhj hjh jjhhjj ;p; p;p ;;pp;; l.l .l. ll..ll
Mr. Welch is fat. What? Don't type that. ;)

Warm up fingers for WMC. Copy & Paste the text above Click here for the next lesson.