asdf jkl; ;lkj fdsa asdfasdf jkl; jkl;
aaaa ssss dddd ffff jjjj kkkk llll ;;;;
ded ede ftf tft kik iki eti eti eti
lol olo frf rfr jnj orn orn orn
I don't like buttermilk!
Warm up fingers for HPperiod. Copy & Paste the text above Click here for the next lesson.