asdf jkl; ;lkj fdsa asdfasdf jkl; jkl;
aaaa ssss dddd ffff jjjj kkkk llll ;;;;
ded ede ddeedd dddddeeeeeddddd ded ded
ftf tft ffttff ffffftttttfffff ftf ftf
kik iki kkiikk kkkkkiiiiikkkkk kik kik
Who wants icecream?
Warm up fingers for ORN. Copy & Paste the text above Click here for the next lesson.